Subsidie voor Dickensmarkt in Bedum

Dickensmarkt

Op 15 december 2022 heeft het bestuur van Ondernemersfonds Het Hogeland besloten om 5.214 euro subsidie te verstrekken aan Bedrijven Vereniging Gemeente Bedum voor het project Dickensmarkt Bedum. De Dickensmarkt is een initiatief van de winkeliersvereniging Winkelcentrum Scheve Toren en bracht op 10 december 2022 veel mensen op de been. Door corona was het 3 […]

Nieuw leven voor kerstactiviteiten Uithuizermeeden en Roodeschool

Kerstmarkt

Na jaren van corona hebben leden van de Ondernemersvereniging Eemsmond Noord het plan opgevat om de kerstmarkten in Uithuizermeeden en Roodeschool nieuw leven in te blazen. Dit geeft winkeliers en hobbyisten de mogelijkheid om zich te profileren in het dorp en de markten zorgen voor leefbaarheid en sociale cohesie in de dorpen. Hiervoor moet een […]

Verbetering omgevingscommunicatie Stichting Samenwerkende Bedrijven

RWE Dijk met schapen

Draagvlak bij omwonenden, een overheid die investeert in de energietransitie van de industrie, leerlingen die kiezen voor een technisch beroep. Het zijn onderwerpen die voor de toekomst van de industrie in Groningen van levensbelang zijn. Om deze en andere doelen te bereiken is gezamenlijke communicatie van bedrijven onontbeerlijk. Want communicatie verbindt die bedrijven met elkaar […]

Ondernemersvereniging Eemsmond Noord gaat nieuwsbrief uitgeven

Nieuwsbrief

Ondernemersvereniging Eemsmond Noord wil maandelijks een nieuwsbrief gaan uitbrengen. Met deze nieuwsbrief wil de vereniging de communicatie in het gebied verbeteren en de verbinding tussen de leden onderling centraal stellen. Dit moet leiden tot meer samenwerking bij met name openbare aanbestedingen van onder andere de gemeente. Ook zullen zij leden in de nieuwsbrief informeren over […]