Over het fonds

Ondernemersfonds Het Hogeland

Ondernemers in de gemeente Het Hogeland kunnen gezamenlijk bepalen waar een deel van de gemeentelijke belastingen die zij betalen aan worden besteed. De Stichting Ondernemersfonds Het Hogeland beheert dit geld namens de ondernemers (verenigd in het Ondernemersplatform Het Hogeland).

Het bestuur van het Ondernemersfonds Het Hogeland bestaat uit:

Henk Sok

Voorzitter

(Ondernemersvereniging Winsum)

Herbert Schouten

Secretaris

(Ondernemersvereniging Hogeland West)

Johannes de Vries

Penningmeester

(Bedrijvenvereniging Voormalige Gemeente Bedum)

Johanna Davids

Bestuurslid

(Ondernemersvereniging Baflo e.o.)

Ron Iwema

Bestuurslid

(LTO Noord, afdeling Het Hogeland)

Ondernemersfonds Het Hogeland heeft een Raad van Advies. De raad geeft het fonds gevraagd en ongevraagd advies. Ook toetst de raad periodiek de bestedingen van het fonds aan de subsidievoorwaarden van het fonds.

De Raad van Advies van het Ondernemersfonds Het Hogeland bestaat uit:

Robin Weijenberg

(Handelsvereniging Uithuizen)

Ton van der Made

(Ondernemersvereniging Hogeland West)

Marga Westerdijk

(Handelsvereniging Zoutkamp)

Marjan Mekel

(Ondernemersvereniging Winsum)

Klaas Krijgsheld

(Ondernemersvereniging Eemsmond Noord)

Geerd Schlangen

(Ondernemersvereniging Baflo e.o.)

Klaas Balkema

(Bedrijvenvereniging Voormalige Gemeente Bedum)

Onderdendam

Fondsmanager

De fondsmanager Jan van den Bremer ondersteunt ondernemers bij het voorbereiden van aanvragen.