Subsidie voor Dickensmarkt in Bedum

Subsidie voor Dickensmarkt in Bedum

Op 15 december 2022 heeft het bestuur van Ondernemersfonds Het Hogeland besloten om 5.214 euro subsidie te verstrekken aan Bedrijven Vereniging Gemeente Bedum voor het project Dickensmarkt Bedum.

De Dickensmarkt is een initiatief van de winkeliersvereniging Winkelcentrum Scheve Toren en bracht op 10 december 2022 veel mensen op de been. Door corona was het 3 jaar niet mogelijk om deze Dickensmarkt te organiseren.

Met een bijdrage van het Ondernemersfonds Het Hogeland hebben de ondernemers van Koopcentrum De Scheve Toren hun schouders eronder gezet om dit evenement te organiseren. Een prachtig programma dat de samenwerking en betrokkenheid van de ondernemers heeft vergroot. De markt met vele kramen van winkeliers draagt ertoe bij dat inwoners meer en beter hun weg weten te vinden naar het winkelcentrum van Bedum.

Dickensmarkt