Verbetering omgevingscommunicatie Stichting Samenwerkende Bedrijven

Verbetering omgevingscommunicatie Stichting Samenwerkende Bedrijven

Draagvlak bij omwonenden, een overheid die investeert in de energietransitie van de industrie, leerlingen die kiezen voor een technisch beroep. Het zijn onderwerpen die voor de toekomst van de industrie in Groningen van levensbelang zijn. Om deze en andere doelen te bereiken is gezamenlijke communicatie van bedrijven onontbeerlijk. Want communicatie verbindt die bedrijven met elkaar en met die stakeholders (omwonenden, overheden, onderwijs).

SBE heeft daarom 3 jaar geleden al een stap gezet om deze communicatie te verbeteren. SBE wil deze communicatie nu verder professionaliseren door hiervoor nieuwe strategische uitgangspunten te formuleren en een actieplan op te stellen en uit te voeren.

Ondernemersfonds Het Hogeland heeft op 1 december 2022 besloten om voor het jaar 2023 hiervoor een subsidie van 35.000 euro toe te kennen.

RWE Dijk met schapen