Subsidie voor filmproject Moi Winsum! van Ondernemersvereniging Winsum

Subsidie voor filmproject Moi Winsum! van Ondernemersvereniging Winsum

De Ondernemersvereniging Winsum laat met subsidie vanuit het Ondernemersfonds Het Hogeland zo’n twintig filmportretten maken. De serie portretten, onder de naam ‘Moi Winsum!’, laten het economische belang zien van lokale ondernemers en initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke Winsum.

Door deze verhalen te delen en breed onder de aandacht te brengen, wordt het gevoel van trots vergroot en de onderlinge binding in het dorp versterkt. Moi Winsum! gaat zo een bijdrage leveren aan een bruisende lokale economie.

Het bestuur van het Ondernemersfonds heeft op 28 april 2022 besloten om de Ondernemersvereniging Winsum voor dit project een subsidie van 11.970 euro te verstrekken.

U kunt de eerste projecten al bekijken via het YouTubekanaal Waddenland.

Moi Winsum!