Subsidie voor Dickensmarkt in Bedum

Dickensmarkt

Op 15 december 2022 heeft het bestuur van Ondernemersfonds Het Hogeland besloten om 5.214 euro subsidie te verstrekken aan Bedrijven Vereniging Gemeente Bedum voor het project Dickensmarkt Bedum. De Dickensmarkt is een initiatief van de winkeliersvereniging Winkelcentrum Scheve Toren en bracht op 10 december 2022 veel mensen op de been. Door corona was het 3 […]

Nieuw leven voor kerstactiviteiten Uithuizermeeden en Roodeschool

Kerstmarkt

Na jaren van corona hebben leden van de Ondernemersvereniging Eemsmond Noord het plan opgevat om de kerstmarkten in Uithuizermeeden en Roodeschool nieuw leven in te blazen. Dit geeft winkeliers en hobbyisten de mogelijkheid om zich te profileren in het dorp en de markten zorgen voor leefbaarheid en sociale cohesie in de dorpen. Hiervoor moet een […]

Verbetering omgevingscommunicatie Stichting Samenwerkende Bedrijven

RWE Dijk met schapen

Draagvlak bij omwonenden, een overheid die investeert in de energietransitie van de industrie, leerlingen die kiezen voor een technisch beroep. Het zijn onderwerpen die voor de toekomst van de industrie in Groningen van levensbelang zijn. Om deze en andere doelen te bereiken is gezamenlijke communicatie van bedrijven onontbeerlijk. Want communicatie verbindt die bedrijven met elkaar […]

Ondernemersvereniging Eemsmond Noord gaat nieuwsbrief uitgeven

Nieuwsbrief

Ondernemersvereniging Eemsmond Noord wil maandelijks een nieuwsbrief gaan uitbrengen. Met deze nieuwsbrief wil de vereniging de communicatie in het gebied verbeteren en de verbinding tussen de leden onderling centraal stellen. Dit moet leiden tot meer samenwerking bij met name openbare aanbestedingen van onder andere de gemeente. Ook zullen zij leden in de nieuwsbrief informeren over […]

Campagne om Noors bezoek te bevorderen

De Ondernemersvereniging Winsum gaat een campagne opzetten om de eigen regio in Noorwegen als toeristische trekpleister onder de aandacht te brengen. De vereniging ontvangt hiervoor een bijdrage van 14.787 euro uit het Ondernemersfonds. De vaarverbinding tussen de Eemshaven en Kristiansand in Noorwegen is een groot succes. De verwachting is dat in 2023 90.000 Noren de […]

Raad van Advies geïnstalleerd

Installatie Raad van Advies

Het Ondernemersfonds Het Hogeland heeft een Raad van Advies! De Raad is tijdens de Promotiedagen op 5 november geïnstalleerd. De Raad gaat het fonds gevraagd en ongevraagd adviseren. Ook toetst de Raad periodiek de bestedingen van de Stichting met de door de stichting gestelde subsidievoorwaarden. Zij komen minimaal eens per jaar bijeen.

Subsidie voor Winterevenement Leens tussen Kerst en Oud en Nieuw

Winterevenement Leens

Een aantal organisaties in Leens hebben de handen ineen geslagen om een vierdaags winterevenement te organiseren tussen Kerst en Oud en Nieuw. De organisatoren rekenen op een grote toestroom van mensen voor de schaatsbaan, de kerstmarkt en de koek en zopie. Voor de organisatie van dit evenement ontvangen zij een bijdrage van het Ondernemersfonds Het […]

Hanging baskets in Zoutkamp in voorjaar weer gevuld

Hanging baskets Zoutkamp

In 2022 zijn hanging baskets aangeschaft om Zoutkamp op te fleuren. Het Ondernemersfonds Het Hogeland draagt 6.057 euro bij om de baskets in het voorjaar van 2023 weer te vullen met vrolijke geraniums. Eerder dit jaar heeft Dorpsbelangen geïnvesteerd in hanging baskets in de haven en dorpskern van Zoutkamp. Omdat dit een zeer kostbare investering […]

Route zet Ondernemend Zoutkamp op de kaart

Ondernemend Zoutkamp

Handelsvereniging Zoutkamp organiseert Ondernemend Zoutkamp – de route. Voor de organisatie van dit evenement, waarbij deelnemers een route afleggen langs bedrijven in Zoutkamp, ontvangt de vereniging een subsidie van 1.415 euro van het Ondernemersfonds Het Hogeland. Na opgave ontvangen de deelnemers bij het startpunt (café De Kegel) een tasje, de route, een consumptiemunt en een […]

Zoutkamp investeert in duurzame sfeerverlichting

Sfeerverlichting Zoutkamp

De Handelsvereniging Zoutkamp wil overstappen op duurzame sfeerverlichting voor de kerst. Daarnaast wil de vereniging voor de kerstdagen van 2022 op negen verschillende locaties en op kotters in de haven kerstbomen plaatsen.Ondernemersfonds Het Hogeland heeft besloten om een subsidie van 5.813 euro te verlenen voor de aanschaf van deze verlichting en kerstbomen. Ieder jaar wordt […]