Subsidie voor Dickensmarkt in Bedum

Subsidie voor Dickensmarkt in Bedum

Ook dit jaar wordt er weer een Dickensmarkt in Bedum georganiseerd. U bent op zaterdag 9 december van 14:00 tot 20:00 uur van harte welkom in het oude centrum van het dorp.

Op de Dickensmarkt staan vrijwel alle winkeliers van het winkelcentrum met een eigen kraam, aangevuld met de lokale creatieveling en thuisondernemer die hun veelal handgemaakte producten te koop aanbiedt. Hiermee komen de bewoners van Het Hogeland weer optimaal in aanraking met veel mensen binnen de gemeente die geweldige producten maken en aanbieden. Bij de organisatie van de markt wordt ook rekening gehouden met cultuur en authenticiteit, door ook actief standhouders uit te nodigen die bijvoorbeeld oude ambachten tonen en voor de kinderen een workshop ‘Kaarsen maken’ aanbieden.

De markt is een ideale manier om de lokale bedrijvigheid onder de aandacht te brengen van de inwoners van de regio, terwijl die bedrijven tegelijkertijd de leefbaarheid door het organiseren van dergelijke evenementen op pijl houden. Zo wordt de gunfactor voor deze bedrijven nog verder vergroot.

Het Ondernemersfonds Het Hogeland draagt een bedrag van € 7551,- bij aan de organisatie van deze markt door Bedrijvenvereniging Voormalig Gemeente Bedum.