Samenstelling Raad van Advies gestart

Samenstelling Raad van Advies gestart

De aangesloten ondernemersverenigingen zijn gestart met het formeren van de Raad van Advies van het Ondernemersfonds Het Hogeland.

De Raad van Advies heeft tot taak om gevraagd en ongevraagd advies te verlenen aan de bestuurders van Stichting Ondernemersfonds Het Hogeland. Ook toetst de Raad periodiek de bestedingen van de Stichting met de door de stichting gestelde subsidievoorwaarden.

Komende maanden zal deze Raad van Advies dus worden samengesteld, waarna er een oprichtingsvergadering wordt gepland. De eerste voordrachten zijn inmiddels aangemeld bij het secretariaat van het Ondernemers Platform.

Binnenkort hierover meer nieuws.

Logo Ondernemersfonds