Professionalisering Bedrijvenvereniging Bedum

Professionalisering Bedrijvenvereniging Bedum

Onlangs is er bij de Bedrijvenvereniging Voormalig Gemeente Bedum (BVGB) een nieuw bestuur aangetreden. Dit nieuwe bestuur wil de vereniging vernieuwen, professionaliseren en op de kaart zetten.

Meer leden aantrekken, meer zichtbaar zijn en samen enthousiasme creëren zodat het hele gebied (Noord- en Zuidwolde, Onderdendam,
Bedum en alles hiertussen) meegenomen zal worden. Dat is wat het bestuur voor ogen staat. Het gaat samen met de leden nieuwe plannen bedenken en uitvoeren en zorgen dat alle ondernemers zich gezien en gehoord voelen. Want ondernemers kunnen op veel verschillende gebieden veel van elkaar leren. De BVGB gaat hier een aanjagende en verbindende rol in spelen samen met alle leden.

Naast een informatieavond en een opleiding voor de nieuwe bestuursleden, gaat de vereniging daarvoor ook investeren in een nieuwe website, reclame- en fotomateriaal. Het Ondernemersfonds Het Hogeland stelt hiervoor 8.225 euro ter beschikking.

 

Nieuw bestuur BVGB