Maakplaats voor innovatieve ondernemers

Maakplaats voor innovatieve ondernemers

Bedrijvenvereniging Voormalig Gemeente Bedum (BVGB) heeft een aanvraag ingediend voor het project Makerspace Hogeland van Stichting MOI Bedum. In deze maakplaats voor innovatieve ondernemers in de regio wil de vereniging een broedplaats voor innovatie creëren.

De maakplaats zal voorzien worden van verschillende machines, waarmee in het bijzonder nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sensortechnologie mogelijk worden gemaakt. Ook is begeleiding van ervaren ondernemers op locatie aanwezig.

Door deze faciliteiten te bieden wordt innovatie gestimuleerd, blijft deze kennis en kunde in de regio en kunnen betrokkenen deze kennis en kunde uitwisselen. Als ontwikkelde prototypes uiteindelijk leiden tot een nieuw product (dus extra omzet in onze regio), draagt de faciliteit ook direct bij aan de regionale economie.

Om het gebruik van de maakplaats te bevorderen, start ook een promotiecampagne en een innovatiecompetitie.

Op 4 oktober 2023 heeft het bestuur van het Ondernemersfonds besloten € 80.300,- beschikbaar te stellen aan Bedrijvenvereniging Voormalig Gemeente Bedum (BVGB) voor dit project.