Kiek’n bie de boer

Kiek’n bie de boer

Rond de dorpen vindt bij de boeren een bloeiende bedrijvigheid plaats. Op de beste landbouwgrond zijn ondernemers bezig met innovatieve moderne technieken en met aandacht voor de voedselketen en de omgeving. Ze vormen een dynamisch onderdeel van onze samenleving.

Burgers en buitenlui hebben vaak weinig weet van wat daar allemaal gebeurt. LTO Noord, afdeling Het Hogeland wil hen daarom de mogelijkheid gaan geven om te ‘Kiek’n bie de boer’. Naast het zoeken van geschikte bedrijven in de diverse sectoren en de ontwikkeling van een programma, moet de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij het boerenbedrijf ook bekend gemaakt worden, zowel op het bedrijf zelf als in de omgeving en online.

Het Ondernemersfonds Het Hogeland stelt een bedrag van 18.280 euro beschikbaar aan LTO Noord afdeling Het Hogeland voor dit project.

Kiek'n bie de boer