Impact Ondernemersfonds Het Hogeland (video)

Impact Ondernemersfonds Het Hogeland (video)

Wethouder Eltjo Dijkhuis en het bestuur van het Ondernemersfonds Het Hogeland leggen in onderstaande video het nut en de noodzaak van het fonds uit.