Convenant met gemeente getekend

Convenant met gemeente getekend

Op 9 november hebben de gemeente Het Hogeland en de ondernemersverenigingen in de gemeente het convenant getekend voor de oprichting van het Ondernemersfonds Het Hogeland.

Het convenant werd getekend op het Hogelandsterplein tijdens de Promotiedagen in Martini Plaza. Gemeente en verenigingen maken met het fonds ruimte voor ondernemers om gezamenlijk de economische vitaliteit in de regio te versterken. Ondernemers die hiervoor een goed idee of plan hebben kunnen vanuit het fonds een subsidie ontvangen.

Het fonds wordt bestuurd door afgevaardigden van verschillende ondernemersverenigingen in de gemeente. Frans Alting van SBE zit het bestuur voor. Herbert Schouten van de Ondernemersvereniging Hogeland West is secretaris en Bertil Sietsema van de Handelsvereniging Uithuizen penningmeester. Ondernemers die een aanvraag bij het Ondernemersfonds willen indienen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen van fondsmanager Jan van den Bremer.

Ondertekening convenant