Bijdrage voor maken bidbook voor Gemeenschapshuis in Leens

Bijdrage voor maken bidbook voor Gemeenschapshuis in Leens

Ondernemersvereniging Hogeland West heeft een bijdrage gevraagd voor het maken van een bidbook voor het project Gemeenschapshuis. De naam doet vermoeden dat het om een dorpshuis gaat. Een dorpshuis zou eventueel een afgeleide kunnen zijn.

Waar het om gaat, is dat het oude gemeentehuis en het plein daarvoor een nieuwe bestemming moeten krijgen en mogelijk onderdeel worden van het kernwinkelgebied met daghoreca en commerciële ruimtes. Niet de gemeente maar de Regiegroep (bottom-up) heeft het initiatief genomen, wat ambtelijk en bestuurlijk wordt gewaardeerd. Wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hogeland heeft over de plannen regelmatig contact met de Regiegroep en onlangs is het voltallige College in Leens bijgepraat worden over de ontwikkelingen.

Het maken van een bidbook is nodig om vervolgstappen te kunnen zetten in het totale project. De vereniging heeft de bijdrage specifiek aangevraagd voor het verrichten van een haalbaarheidsstudie met een globale verbeelding van de plannen die in het bidbook opgenomen worden. Een mogelijke toekomstige eigendomsstructuur na verkoop van het oude gemeentehuis door de gemeente zal in het onderzoek meegenomen worden.

Op 26 oktober 2023 heeft het bestuur van het Ondernemersfonds besloten € 20.000,- beschikbaar te stellen aan Ondernemersvereniging Hogeland West voor het project Gemeenschapshuis.

Foto: Gemeentehuis in Leens gemaakt door Hardscarf onder CC BY-SA 3.0 licentie.

Gemeentehuis in Leens. Foto: Hardscarf onder CC BY-SA 3.0.