Bedrijvenvereniging Voormalige Gemeente Bedum wil Dorpscohesie en Economische Vitaliteit versterken

Bedrijvenvereniging Voormalige Gemeente Bedum wil Dorpscohesie en Economische Vitaliteit versterken

Bedrijvenvereniging Voormalige Gemeente Bedum (BVGB) wil met het project “Verbinden Verenigingen en Bedrijven Bedum” de cohesie in het dorp versterken en de economische vitaliteit te bevorderen. Een 6-tal ondernemers uit Bedum hebben naar aanleiding van de sessies over het DNA van Bedum voor dit project gekozen.

Dit initiatief omvat een reeks interviews door tekstschrijver Bert Koster waarin ondernemers en verenigingen hun visie op sponsoring delen. Koster zal ook de verspreiding voor rekening nemen. Het project zal zo een regelmatige dialoog faciliteren.

De subsidie van €9.720,- van het Ondernemersfonds onderstreept het belang van deze inspanningen voor de lokale gemeenschap.