LED-scherm voor verbetering zichtbaarheid ondernemers Roodeschool

LED Screen

Ondernemersvereniging Eemsmond Noord wil een LED-scherm inzetten om de vereniging en ondernemers in Roodeschool meer zichtbaarheid te geven. Het scherm wordt geplaatst voor een groot raam van Perron 18 in Roodeschool, een multifunctionele ruimte in het dorpshuis. Dagelijks passeren zo’n 6.000 weggebruikers deze ruimte. Naast het presenteren van ondernemers en de ondernemersvereniging kan het scherm […]

Kennismaken met Groninger maren in Winsumer praam

Praam Winsum

Ondernemers Vereniging Winsum wil een praam aanschaffen en verbouwen. Dit vaartuig biedt het dorp de kans om toeristen en inwoners van het dorp onder begeleiding kennis te laten maken met de Groninger watergangen. De praam zal daarnaast aanmeren bij plaatselijke horeca en winkels. Door de praam komt er extra reuring voor het mooiste dorp van […]

Bonnenboekje met plattegrond ter bevordering van bedrijvigheid Zoutkamp

Kaart Zoutkamp

De Handelsvereniging Zoutkamp wil op initiatief van de ledenvergadering een plattegrond met bonnenboekje ontwikkelen om de bedrijvigheid in en rond Zoutkamp te bevorderen. Via het plattegrond weten toeristen de bedrijven beter te vinden. Op de achterkant kunnen ondernemers adverteren met coupons. Het boekje wordt ook verspreid onder inwoners van het eigen dorp en omliggende dorpen. […]

Meer bekendheid streekproducten met Lekker Lokaal Bedum en omstreken

Streekproducten

Alles wat van dichtbij komt, hoeft geen lange weg af te leggen naar de consument. Streekproducten dragen daardoor een steentje bij aan duurzaamheid en het milieu. Streekproducten zijn bovendien goed voor de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland. Het project Lekker Lokaal Bedum e.o. wil (h)eerlijke streekproducten daarom meer bekendheid geven. Een 5-tal ondernemers uit […]

Ruimte voor bedrijven tijdens Grunneger Week

1.169

De Grunneger Week wordt al sinds 1974 iedere drie jaar georganiseerd. De eerstvolgende editie van dit evenement vindt plaats van 9 tot en met 16 september. Gebaseerd op het thema “Wotter, ain bron van inspiroatie” vinden er in Uithuizen, Zandeweer, Doodstil en ’t Lage van de Weg allerlei activiteiten plaats. Dit prachtig evenement draagt bij […]

Winsum gaat jaarlijks Paradisum organiseren

Stichting Cultuur Festival gaat jaarlijks een vierdaags festival organiseren, genaamd Paradisum. Voor het festival worden bestaande activiteiten in het Hogeland samengebracht, versterkt en in beeld gebracht met Winsum als kloppend hart. De stichting richt zich op een laagdrempelig evenement met een eigen, open, vriendelijk en kunstzinnig karakter. Naast gezamenlijke maaltijden en diverse inspirerende routes door […]

Subsidie voor Dickensmarkt in Bedum

Dickensmarkt

Op 15 december 2022 heeft het bestuur van Ondernemersfonds Het Hogeland besloten om 5.214 euro subsidie te verstrekken aan Bedrijven Vereniging Gemeente Bedum voor het project Dickensmarkt Bedum. De Dickensmarkt is een initiatief van de winkeliersvereniging Winkelcentrum Scheve Toren en bracht op 10 december 2022 veel mensen op de been. Door corona was het 3 […]

Nieuw leven voor kerstactiviteiten Uithuizermeeden en Roodeschool

Kerstmarkt

Na jaren van corona hebben leden van de Ondernemersvereniging Eemsmond Noord het plan opgevat om de kerstmarkten in Uithuizermeeden en Roodeschool nieuw leven in te blazen. Dit geeft winkeliers en hobbyisten de mogelijkheid om zich te profileren in het dorp en de markten zorgen voor leefbaarheid en sociale cohesie in de dorpen. Hiervoor moet een […]

Verbetering omgevingscommunicatie Stichting Samenwerkende Bedrijven

RWE Dijk met schapen

Draagvlak bij omwonenden, een overheid die investeert in de energietransitie van de industrie, leerlingen die kiezen voor een technisch beroep. Het zijn onderwerpen die voor de toekomst van de industrie in Groningen van levensbelang zijn. Om deze en andere doelen te bereiken is gezamenlijke communicatie van bedrijven onontbeerlijk. Want communicatie verbindt die bedrijven met elkaar […]

Ondernemersvereniging Eemsmond Noord gaat nieuwsbrief uitgeven

Nieuwsbrief

Ondernemersvereniging Eemsmond Noord wil maandelijks een nieuwsbrief gaan uitbrengen. Met deze nieuwsbrief wil de vereniging de communicatie in het gebied verbeteren en de verbinding tussen de leden onderling centraal stellen. Dit moet leiden tot meer samenwerking bij met name openbare aanbestedingen van onder andere de gemeente. Ook zullen zij leden in de nieuwsbrief informeren over […]