Anders werven om instroom personeel in industrie te vergroten

Anders werven om instroom personeel in industrie te vergroten

Op 22 september 2023 heeft het bestuur van het Ondernemersfonds besloten € 25.000,- beschikbaar te stellen aan Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta voor het project ‘Anders Werven’. Het project maakt deel uit van het zogenaamde Doorbraakproject dat een versnelling wil aanbrengen in het vinden van oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek in de Eemsdelta en de Eemshaven in het bijzonder.

Verschillende bedrijven en organisaties willen collectief optrekken in een innovatieve aanpak bij de werving van nieuw en de opleiding van zittend personeel. Een van de onderdelen betreft jobcarving, waarbij gespecialiseerd personeel het werk doet waarvoor het is opgeleid en elementaire taken worden uitgevoerd door mensen met een niet-gespecialiseerde opleiding. Dit zal leiden tot nieuwe banen voor mensen met een basisopleiding en de krapte op de arbeidsmarkt doen verminderen.

In deze aanvraag wordt een subsidie gevraagd voor het huren en het inrichten van een pilotruimte op een zichtlocatie in de stad Groningen waar nieuwe vormen van werving gerealiseerd kunnen worden onder het thema ‘Werken in de Eemshaven’. Deelnemende bedrijven kunnen het pand tevens gebruiken voor activiteiten gericht op het werven van personeel en voor het voeren van sollicitatiegesprekken. Hiervoor werken een tiental bedrijven, gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta, het UWV en het verschillende onderwijsinstellingen, waaronder Noorderpoort, samen.