Wisseling van de wacht bij het bestuur

Wisseling van de wacht bij het bestuur

In de afgelopen bestuursvergadering op 30-01-2024 zijn leden van het bestuur van Ondernemersfonds Het Hogeland benoemd.

Na ruim twee jaar treedt Frans Alting terug als voorzitter van het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Het Hogeland. Hij heeft zich als directeur van SBE ingezet voor oprichting van het Ondernemersfonds en als voorzitter van het bestuur mede ertoe bijgedragen dat het fonds succesvol is gaan functioneren.

De nieuwe voorzitter is Henk Sok. Hij maakte al namens Ondernemersvereniging Winsum deel uit van het bestuur van het Ondernemersfonds.

Verder zijn tot het bestuur toegetreden Ron Iwema namens LTO Noord, afdeling Het Hogeland en Johannes de Vries namens Bedrijvenvereniging Voormalige Gemeente Bedum (BVGB). De Vries wordt tevens de nieuwe penningmeester.

De benoemingen zijn in een vergadering van het Ondernemersplatform Het Hogeland op 13-02-2024 bekrachtigd.